Centrum wolonatariatu

Realizacja różnych przedsięwzięć, imprez, zbiórek, często jest niemożliwa bez wsparcia wolontariuszy.

W tym celu utworzyliśmy Centrum Wolontariatu przy naszej Fundacji. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym drogie są nasze cele statutowe i chcieliby fizycznie włączyć się w nasze działania.