Działalność dobroczynna na rzecz ofiar wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz uchodźców z Ukrainy.

Jesteśmy Fundacją, organizacją pozarządową, działająca „non profit”. Działalność dobroczynna jest jednym z głównych naszych celów statutowych. Zbiórki pieniężne, zbiórki rzeczowe, organizacja imprez charytatywnych, to jeszcze nie wszystko, pole do popisu jest o wiele większe. Liczymy w tym temacie na inicjatywy ludzi, którym sprawy te są bliskie sercu. Przede wszystkim liczymy na pomysły Ukraińców, bo to oni lepiej wiedzą, co jest potrzebne ich rodakom i jak dotrzeć do serc ludzi dobrej woli, nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie, a może też w innych krajach,

Od 24 lutego 2022 r. czyli od momentu zmasowanego ataku Rosji na całą Ukrainę nasza pomoc przybrała o wiele większą skalę niż dotychczas. Skupiliśmy się na bezpośredniej pomocy ludziom dotkniętym skutkami wojny tak rzeczowej jak i finansowej.

Ponieważ trudno jest przekazać pieniądze bezpośrednio na Ukrainę, czynimy to poprzez przekazywanie odpowiednich kwot pieniężnych rodzinom przebywającym w Polsce celem dalszej pomocy dla ich krewnych lub przyjaciół wojujących  lub poszkodowanych w wojnie z Rosją.