O NAS

Powstanie Fundacji jest wynikiem prawdziwej przyjaźni zwykłych ludzi, których złączył los w trudnych dla nich czasach. Serdeczność i gościnność i „czym chata bogata” to główne cechy Słowian. Nic, więc dziwnego, że w takiej atmosferze dobrze się czujemy i zawiązują się przyjaźni. Zadziwiające jest jednak w tych kontaktach, jak wiele Ukraińcy wiedzą o Polsce, o naszej kulturze i historii a jak mało my wiemy o nich. Ukraina jest największym państwem, z którym graniczymy i powinniśmy dbać o dobre stosunki, nie tylko polityczne, ale również społeczne. Nasza wspólna historia różne miała oblicza i do końca pewnie nigdy jej nie poznamy. Jednak wzajemne krzywdy, jakie sobie czyniliśmy w przeszłości nie mogą rzutować na nasze stosunki dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy innymi ludźmi i inne mamy uwarunkowania polityczne.

Zamiarem naszej Fundacji jest nie tylko pomoc Ukraińcom, którzy ciągle nie mogą wydostać się z jarzma pozostałości komunistycznych, borykających się z wojną z Rosją, panującą korupcją i bezprawiem politycznym. Chcemy działać wspólnie na zasadach równości na rzecz wzajemnego rozwoju, tak gospodarczego jak i kulturalno oświatowego.

Chcemy zintegrować nasze społeczeństwa na tyle by pozbyć się wzajemnych antagonizmów, by Ukraińcy byli naszymi prawdziwymi przyjaciółmi. Mimo, że dzisiaj Polska wydaje się być silniejszym partnerem, jutro może być inaczej a przyjaciół nigdy nie za dużo.